Česť a sláva osloboditeľom a osloboditeľkám!

8. mája si naše hnutie uctilo pamiatku hrdinských armád Sovietskeho zväzu, Rumunska, Československa a desiatok ďalších štátov, národov a národností, ktoré sa zaslúžili o oslobodenie slovenského ľudu a celej Európy. Umreli, aby sme my žili.

Druhú svetovú vojnu rozpútal hnev, bezradnosť a neistota, do ktorej sa ľudia v medzivojnovom období dostali. Toto zúfalstvo sa fašistom a nacistom podarilo nasmerovať na falošné domáce a zahraničné hrozby. Aj preto veľkopodnikateľská trieda podporovala ako Mussoliniho, tak i Hitlera – lebo odvracali pozornosť zbedačených ľudí od koreňa problému, ktorým bol a naďalej ostáva kapitalizmus. A hrozba fašizmu bude existovať, kým s týmto ekonomickým systémom neskoncujeme.

Pripomíname si hrdinské obete stoviek tisícov padlých zo Sovietskeho zväzu aj napriek súčasným náladám. Ten totiž nemá so súčasným kapitalistickým Ruskom nič spoločné. Historická obeta a úloha, ktorú Zväz zohral je neodškriepiteľná. Nesmieme dopustiť, aby odkaz oslobodenia robil ten či onen tábor krivil a znevažoval tak osudy tých, vďaka ktorým tu dnes môžeme byť.

Ďakujeme. Nezabúdame, nezabudneme!

en_GBEN