Riešenie pre kolabujúce zdravotníctvo

Zvyšovanie počtu hospitalizovaných s Covid-19 znižuje počet dostupných lôžok, ale takisto zamestnáva aj personál, čím sa brzdí starostlivosť a liečba necovidových pacientov.

Tento stav je zapríčinený dlhodobým finančným a následne aj personálnym poddimenzovaním zdravotníctva. Žiaľ, ani pandémia Covid-19 nič nezmenila na tom, že zdravotníctvo je na okraji záujmu vlády SR.

Ak chceme zvládnuť nápor chorých na Covid-19 je potrebné riešiť tento stav ihneď. Preto navrhujeme v období december-marec aspoň dočasne navýšiť personálne a kapacitné možnosti slovenského zdravotníctva.


Socialisti.sk navrhujú:

1) Zriadenie 2 poľných nemocníc OS SR v BA a KE, kam sa budú transportovať pacienti s Covid-19, ktorých stav si nevyžaduje napojenie na UPV

2) Dočasné navýšenie personálnych kapacít v zdravotníctve z troch zdrojov:
a) lekári a zdravotníci z OS SR
b) ponúknuť študentom medicíny zapojenie sa do služby v období december-marec za finančnú odmenu
c) požiadanie Kubánskej republiky o vyslanie 500 členného tímu zdravotníkov na Slovensko

3) Mimoriadne príplatky zdravotným sestrám, lekárom a sanitárom na úrovni 400 eur (netto) mesačne v období december-marec za obetavosť a výnimočné nasadenie

4) Zavedenie výsluhového dôchodku pre zdravotníkov


Prvé tri opatrenia si vyžiadajú prostriedky vo výške 110 miliónov eur. Túto sumu navrhujeme vyčleniť úsporami v rezorte obrany a dofinancovaním z troch rezervných fondov.

V rozpočte MO SR je alokovaná časť zdrojov na nákup bojových obrnených transportérov a pásových bojových vozidiel. Pôvodný zámer je nakúpiť 76 ks BOT za 332 miliónov eur a 152 ks PBV za 1,739 miliardy eur. Navrhujeme to znížiť na 72 ks BOT a 144 ks PBV, čím vznikne úspora vo výške 108 mil. eur.

Zvyšok navrhujeme dofinancovať z troch zdrojov:
a) Rezerva predsedu vlády SR (200 000 eur)
b) Rezerva vlády SR (1 500 000 eur)
c) Fond vzájomnej pomoci (300 000 eur)

Hnutie Socialisti.sk je pripravené sprostredkovať medicínsku pomoc z Kuby. Táto krajina už desiatky rokov vysiela tímy zdravotníkov do oblastí epidémií a prírodných katastrof. Kubánski zdravotníci majú bohaté skúsenosti aj so starostlivosťou o covidových pacientov v Lat. Amerike aj v EÚ

en_GBEN