Odsudzujeme ruský vpád na Ukrajinu

Vojenské aktivity Ozbrojených síl Ruskej federácie na rozsiahlom území Ukrajiny zahájené vo štvrtok 24. februára hnutie Socialisti.sk odsudzuje v plnej miere. Kým doterajšie aktivity Ruskej federácie mohli byť chápané ako porovnateľné s krokmi NATO, príp. USA, dnešným dňom bola táto symetria nenávratne porušená.

Dnešné rozhodnutie Vladimira Putina je obrovskou ranou princípom medzinárodného práva a bude mať mimoriadne destabilizačný dopad na bezpečnosť vo svete. Rozdelenie Ukrajiny sa ešte viac prehĺbi a odpoveďou Západu bude tlak na posilnenie NATO, ešte väčšia miera militarizácie strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, vrátane územia Slovenska.

Stojíme na strane ukrajinského ľudu, ktorému sa obrátil chrbtom Západ, ktorý cez 3 mesiace rinčal zbraňami, Rusko, ktoré zahájilo frontálny útok zneužívajúc vojnou zdecimovaný Donbas, ale aj politické vedenie Ukrajiny, ktoré 8 rokov nebolo schopné nájsť diplomatické riešenie konfliktu na Donbase a reintegráciu vzbúrených regiónov.

V hnutí Socialisti.sk sme presvedčení, že prvoradým záujmom SR je v tejto chvíli zabezpečenie evakuácie občanov SR z územia Ukrajiny. Preto vyzývame ministerstvá diplomacie a obrany, aby k tomu podnikli všetky nevyhnutné kroky. Okrem toho by sme mali vytvoriť podmienky pre prijatie civilných osôb utekajúcich z územia Ukrajiny.

Pri hľadaní riešení z vzniknutej situácie by politické vedenie SR malo vychádzať zo skúsenosti, že ekonomické sankcie sú v prípade Ruskej federácie dlhodobo neúčinné a takisto vychádzať z vyjadrení lídrov západných štátov, že Západ nezasiahne na Ukrajine vojensky. V takejto konštelácii sa ako jediné východisko naskytá snaha o zapojenie OSN a jej mierových jednotiek.

Artur Bekmatov,
predseda Socialisti.sk

en_GBEN