Odmietame ďalšiu militarizáciu SR

S obavami prijímame informácie o plánovanom rozmiestnení nemeckých a holandských jednotiek, spolu s raketovým systémom Patriot, na území SR. Rozumieme obavám o bezpečnosť Slovenskej republiky zo strany verejnosti. Avšak v takto vypätej situácii je nebezpečné riadiť sa strachom a unáhlenými reakciami. Ďalšiu militarizáciu nášho územia preto považujeme za nezodpovedné prilievanie oleja do ohňa a odvrátenie sa od hľadania konštruktívneho riešenia tejto krízy.

Vyjadrujeme znepokojenie nad možnou vojenskou odvetou NATO voči Ruskej federácii, ku ktorej táto militarizácia nášho územia môže viesť. Akýkoľvek ozbrojený konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou by mal nedozerné katastrofálne následky pre celý európsky priestor. Z tohto dôvodu považujeme ďalšie zapájanie sa Slovenska do operácií NATO za ohrozenie národnej i európskej bezpečnosti.

V súčasnej situácii považujeme za kľúčové prispieť k čo najrýchlejšiemu zastaveniu bojových operácií na území Ukrajiny a návrat k diplomatickým rokovaniam, ktorých výsledkom by bola dohoda o nových bezpečnostných garanciách zahŕňajúcich nielen obnovenie strategických dokumentov ako napríklad Zmluvy o likvidácii rakiet kratšieho a stredného doletu, ale aj demilitarizáciu rozsiahlych území, vrátane vybraných regiónov Ruskej federácie, či území Ukrajiny, Bieloruska, ale aj krajín tzv. východného krídla NATO, vrátane SR.

Hnutie Socialisti.sk potvrdzuje svoj programový záväzok vystúpenia SR zo Severoatlantickej aliancie. Sme presvedčení, že súčasný vývoj v Európe je dôkazom o prekonaní unipolárneho a bipolárneho sveta sprevádzaného masovým nárastom zbrojenia, a potrebe hľadania ciest k neutralite po vzore Rakúska a k demilitarizácii.

en_GBEN