Vyhlásenie hnutia Socialisti.sk

Ideály a sľuby Novembra 89 sa nenaplnili

Politické hnutie Socialisti.sk vníma November 1989 ako politický a ekonomický prevrat, čo dokumentuje aj vývoj a stav našej spoločnosti. Ľudia stratili všetky životné a sociálne istoty. Nadvládu jednej strany nahradila nadvláda peňazí a kapitálu. Prudko vzrástla nezamestnanosť, kriminalita a chudoba.

Socialisti.sk konštatujú, že mnohé ideály a sľuby novembra 89 sa žiaľ nenaplnili ani za viac ako tridsať rokov. Pravda a láska nezvíťazila nad lžou a nenávisťou. Práve naopak, pravdy sa občan nedovolá a nenávisť v spoločnosti sa prehlbuje. Sme svedkami porušovania Ústavy a zákonov SR, ľudské práva sú obmedzované a demokracia je potláčaná. Od volieb dochádza k deštrukcii právneho a sociálneho štátu.

Nenaplnili sa sľuby o rovnosti vlastníctva, keď štátne firmy boli takmer bezo zvyšku sprivatizované, národný majetok rozkradnutý a družstevné vlastníctvo zlikvidované. Vo všetkých oblastiach je dominantné len súkromné vlastníctvo.

Nedošlo ani k odluke cirkvi od štátu. Naopak, bola prijatá Vatikánska zmluva, prehĺbil sa vplyv cirkvi vo všetkých oblastiach života spoločnosti a katolícka ideológia sa v súčasnosti stáva dominantnou. Mimoriadne silný vplyv má katolícka cirkev na rozhodnutia vlády, čo naše hnutie vníma obzvlášť negatívne.

Sľub, nebudeme súčasťou žiadneho vojenského paktu sa obratom zmenil a Slovensko v krátkom čase vstúpilo do NATO, zapája sa do vojenských akcií a stále viac vydáva na zbrojenie, keď len v tomto roku je to 1,7 miliardy eur.

Socialisti.sk vyzývajú poslancov NR SR, členov vlády a politické strany, k naplneniu ideálov Novembra 89. Žiadame dodržiavanie Ústavy a zákonov SR, ľudských práv, slobôd a demokracie, skutočné zrovnoprávnenie všetkých foriem vlastníctva, odluku cirkvi od štátu, postupný prechod k neutralite, výrazné zníženie nákladov na zbrojenie, ako i dôraznú mierovú a ekologickú politiku.

Predsedníctvo hnutia Socialisti.sk

en_GBEN