SOCIALISTI.SK SA 20. 8. 2021 POKLONILI PAMIATKE A DIELU DVOCH POKROKOVÝCH VELIKÁNOV OBDOBIA SOCIALIZMU NA SLOVENSKU

Čelní predstavitelia hnutia Socialisti.sk si najskôr uctili pamiatku najväčšej ľavicovej osobnosti 20. storočia Gustáva Husáka, popredného spoluorganizátora SNP, štátnika, tvorcu Československej federácie, ktorá vytvorila základné predpoklady na vznik samostatnej Slovenskej republiky. Pod vedením Husáka bol u nás vytvorený moderný skutočne sociálny štát, kde bola plná zamestnanosť, vysoká starostlivosť o mladé rodiny, mimoriadna výstavba lacných nájomných bytov, na tú dobu vyspelé školstvo i zdravotníctvo. Bol to prvý a jediný slovenský prezident v ČSFR.

Na to všetko s vďakou spomínajú nie len dnešní seniori, ale i celá generácia známa ako „Husákove deti“.

Socialisti.sk následne vzdali hold aj mimoriadne významnej ľavicovej osobnosti Alexandrovi Dubčekovi, predstaviteľovi Socializmu s ľudskou tvárou.
Česť ich práci a pamiatke.

Kytice kvetov položila delegácia hnutia Socialisti.sk v čele s predsedom Artúrom Bekmatovom, podpredsedom Milanom Benkovským, podpredsedníčkou Bratislavského kraja Ivetou Kompišovou, spolu s Adamom Cibuľom, Martinou Martišovičovou a Mirom Jašekom.

SOCIALISTI.SK SI V PREDVEČER 53 VÝROČIA VSTUPU ARMÁD VARŠAVSKEJ ZMLUVY NA ÚZEMIE ČSFR PRIPOMENULI 21. AUGUST 1968 PRED UNIVERZITOU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE.

Týmto dňom sa zavŕšil neúspešný pokus o reformu spoločnosti v Československu pod vedením Alexandra Dubčeka, ktorý poznáme pod názvom „Socializmus s ľudskou tvárou“

Veniec položila delegácia hnutia Socialisti.sk v čele s predsedom Artúrom Bekmatovom, podpredsedom Milanom Benkovským, podpredsedníčkou Bratislavského kraja Ivetou Kompišovou, spolu s Beátou Novomeskou, Jurajom Procházkom, Erikom Mikletičom, Adamom Cibuľom, Martinou Martišovičovou a Mirom Jašekom.

sk_SKSK