Socialisti.sk si pripomenuli Deň ústavy SR

Práve dnes si štátnym sviatkom pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona ktorý možno považovať za základný kameň rodiaceho sa suverénneho a nezávislého štátu – Slovenskej republiky.

Politické hnutie Socialisti.sk si ho pripomenulo pri Pamätnej Lipe Ústavy Slovenskej republiky, pred Mestským úradom v Senci.

Slovenská národná rada prijala Ústavu 1. septembra 1992. Tvorí ju súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Je to zákon zákonov.

Dve osobné poznámky súvisiace s Ústavou SR.
Profesor Juraj Hraško, DrSc. z Nitry, ktorý mimochodom za pár mesiacov oslávi 90-tiny,  mi poslal jeho vystúpenie poslanca SNR za SDĽ k prijímaniu Ústavy v roku 1992, čo ma veľmi potešilo a som na to hrdý. Je poučné, no žiaľ veľa mladých ľudí skôr číta krátke statusy a preto si ho ponechám len vo svojom archíve.  
Som tiež rád, že som mal možnosť, ako poslanec NR SR za SDĽ podieľať sa na tvorbe a predkladať jednu z významných noviel Ústavy SR v roku 2001, zákon č.90/2001 Z. z. Novela sa zaoberala okrem spresnenia postavenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) a rozšírenia jeho pôsobnosti aj výrazným rozšírením kompetencií pri kontrole verejných financií.

Ústavu SR by sme si mali nielen dobre poznať, ctiť a vážiť si ju, ale ju najmä v každodennom živote rešpektovať od parlamentu, vlády až po každého z nás.

sk_SKSK