Dotyky s históriou boja za slobodu v SNP

Ako podpredseda hnutia Socialisti.sk si spolu s našimi členmi a sympatizantami pripomínam 76. výročie SNP, najsvetlejšej stránke novodobej histórie nášho krásneho Slovenska.Dnes v partizánskej obci Cetuna.
Dotyky s históriou SNP som v Trenčianskom kraji zažil opakovane, keď sme si pred pätnástimi rokmi, zadovážili starú chalupu v Bzinciach pod Javorinou, v miestnej časti Cetuna.
Obec sa nachádza priamo pod Veľkou Javorinou na slovensko-moravskom pomedzí. Práve hory Bielych Karpát sa stali operačným priestorom partizánskeho odboja.
Pôsobila tam partizánska skupina kapitána Miloša Uhra, ktorý spolu so štrnástimi bojovými druhmi zahynul v bojoch za našu slobodu 27. februára 1945. Preto im patrí naša úcta a veniec Socialistov.sk
V obecnej kronike sa o oslobodení možno dočítať „… zišli z hôr chlapci partizáni, ktorých viedol (po Milošovi Uhrovi) nadporučík Alexander Stanek.

Partizáni nešli sami, ale viedli 186 fašistických vojakov so sklonenými hlavami…, hoci strely ešte lietali, ľudia povychádzali zo svojich pivníc a úkrytov, srdečne vítali osloboditeľov. Hostili ich chlebom, cigaretami a slivovicou. Ženy od radosti plakali.“ Tak takto vyzerali okamihy oslobodenia obcí v podjavorínskom kraji.

Česť a sláva hrdinom SNP
                                                       

Milan Benkovský, podpredseda hnutia Socialisti.sk

sk_SKSK