Krajský snem Prešovského kraja

Dňa 16. 8. 2020 sa konal v poradí piaty krajský snem hnutia Socialisti.sk v Prešove, na ktorom boli prítomní aj hostia – podpredseda Milan Benkovský, podpredsedníčka Veronika Balušíková a predseda hnutia Artur Bekmatov.
O výsledkoch parlamentných volieb v kraji a regionálnej politike informoval krajský koordinátor hnutia Marek Kopčák.
Podpredseda hnutia Milan Benkovský informoval o záveroch celoslovenského snemu hnutia Socialisti.sk.
Predseda hnutia Artur Bekmatov v príhovore predstavil ďalší postup hnutia v personálnej, mediálnej, finančnej oblasti a ozrejmil vznik odborných sekcií kopírujúcich agendu existujúcich ministerstiev.

 – za predsedu krajskej organizácie bol zvolený Marek Kopčák
 – za podpredseu krajskej organizácie bol zvolený Marek Jackovič
 – za tajomníka krajskej organizácie bol zvolený Milan Makatura
 – za predsedu okresu Sabinov bol zvolený Viliam Vidumský
 – za predsedníčku okresu Poprad bola zvolená Anna Mižikárová
 – za predsedu okresu Kežmarok bol zvolený Marek Jackovič
 – za predsedu okresu Bardejov bol zvolený Miroslav Bejda
 – za predsedu okresu Stará Ľubovňa bol zvolený Michal Kormoš
 – za predsedu okresu Prešov bol zvolený Marek Kopčák
 – ako ďalší členovia krajskej rady boli zvolení Vladimír Lorinc, Daniel Gergovský, Franitišek Jaš.

Predsedovia okresov začnú v najbližších dňoch oslovovať záujemcov o členstvo v hnutí.
V diskusii delegáti využili možnosť opýtať sa predsedu hnutia na rôzne témy a taktiež do diskusie vložili nové nápady, nové podnety, z ktorých bude hnutie čerpať do budúcich tém.

sk_SKSK