Krajský snem Trnavského kraja

Dňa 7. 8. 2020 sa v Trnave konal krajský ustanovujúci snem hnutia Socialisti.sk. Okrem zástupcov okresov sa ho zúčastnil aj predseda hnutia Artur Bekmatov a podpredseda hnutia Milan Benkovský.
Snem mal pracovný charakter – schválil plán prace a boli posúdené hlavné úlohy hnutia na ďalšie obdobie. V diskusii vystúpilo viacero členov, ako aj predseda a podpredseda hnutia. Dominantnou témou bola činnosť a úlohy hnutia na získavanie ďalších sympatizantov a členov, budovanie štruktúr na úrovni okresov a väčších miest kraja. Zarezonovala aj problematika dlhodobého znečisťovania širokého okolia skládky luženca v Seredi, ktorá vznikala od 60. rokov z výroby niklu.
Za predsedu krajskej rady hnutia bol zvolený J. Císar (okr. Piešťany), za podpredsedu L. Šoltés (okr. Trnava) a za tajomníčku M. Sláviková (okr. Galanta) a další štyria členovia krajskej rady.

sk_SKSK