Krajský snem Nitrianskeho kraja

V Nitre sa 29. 7. 2020 uskutočnil ustanovujúci Krajský snem hnutia Socialisti.sk.

Zúčastnili sa ho predseda Artur Bekmatov, podpredseda Milan Benkovský, členovia hnutia v kraji a pozvaní hostia, ktorí sa zaujímali o rozvoj hnutia.

V pracovnej časti snemu sa uskutočnili voľby zástupcov krajských orgánov. Za predsedu bol zvolený Juraj Chrien, za podpredsedu Martin Tuček, za tajomníčku Melinda Mikleová. Za predsedu okresu Nitra a Šaľa bol zvolený Martin Tuček, za Topoľčany Lukáš Turský, za Zlaté Moravce Pavol Kordoš, za Nové Zámky a Komárno Tomáš Vaňa, za Levice Melinda Mikleová. Všetci zvolení sa tak stávajú členmi Krajskej rady hnutia v Nitre.

V druhej časti vystúpil predseda Artur Bekmatov, zhodnotil predvolebnú kampaň, volebné výsledky, ozrejmil závery Snemu hnutia z 20. 6. 2020, kde boli prijaté doplnky a úpravy Stanov hnutia a zvolená nová Republiková rada. V závere uviedol plány a akcie hnutia v najbližšom období a stratégiu do budúcna.

V diskusii vystúpil aj podpredseda hnutia Milan Benkovský. Hovoril o potrebe kreovania krajských štruktúr, okresných štruktúr, odborných sekcií a zakladaní miestnych klubov.

V závere novozvolený predseda Juraj Chrien priaznivo vyhodnotil prístup členov, ktorí sa aktívne zapájali do predvolebnej kampane. Verí, že aj novoprihlásení členovia sa budú s rovnakým elánom zapájať do pripravovaných akcií.

sk_SKSK