Stanovisko hnutia na podporu Kubánskej republiky v súvislosti s aktuálnymi udalosťami

Hnutie Socialisti.sk vyjadruje súcit s ťažko skúšaným kubánskym ľudom a vyjadruje podporu snahám kubánskej vlády riešiť neblahú situáciu spôsobenú americkým embargom konštruktívne.

Rozumieme rozhorčeniu obyvateľov oblasti Santiaga, ktorí pre výpadky energie a ďalšie ťažkosti prechádzajú náročnými chvíľami. Avšak ako organizácia, ktorá pozná taktiky Západu z histórie Slovenska ako i zo súčasnej praxe, naše hnutie dúfa v konštruktívny prístup k riešeniu tejto situácie. Postup kubánskych orgánov považujeme za správny a v mnohom by mal ísť príkladom aj Slovenskej republike.

Hnutie Socialisti.sk opakovane vyjadruje rázny nesúhlas s americkým embargom, ktoré situácie ako je táto cieľavedome umožňujú a prehlbujú. Rovnako odmietame akékoľvek pokusy predstaviteľov USA o vykresľovanie Kuby ako nedemokratickej, či ohrozujúcej ľudské práva. Tieto pokusy považujeme za mútenie vôd a za cynické pokrytectvo zo strany USA.

Hnutie Socialisti.sk stojí pevne na strane obrany výdobytkov Kubánskej revolúcie.

sk_SKSK