Kollontai ukázala limity feminizmu

Dnes si pripomíname 152. výročie narodenia Alexandry Kollontaiovej, významnej osobnosti, ktorej odkaz ako marxistickej teoretičky, političky, diplomatky a najmä prvej ministerky v histórii naďalej sprevádza cestu k ženskej emancipácii. Kollontaiová presadzovala názor, že skutočná emancipácia žien je neoddeliteľne spojená s odstránením kapitalistických štruktúr, a obhajovala socialistický rámec ako jedinú schodnú cestu k dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Jej perspektíva zdôrazňuje kritický pohľad na dnešný buržoázny feminizmus, ktorý napriek svojim tvrdeniam o radikálnosti a prierezovosti nedokáže riešiť základné problémy, ktoré sú základom rodových rozdielov.

Kollontaiovej myšlienky mi prídu čoraz naliehavejšie, keď si spomeniem na svoju skúsenosť z konferencie Women’s Equality Party v anglickom Sheffielde, na ktorej som sa zúčastnila so svojou drahou priateľkou Evou Putzovou v novembri minulého roka. Ako sme sedeli a počúvali diskusie o množstve tém – od nespravodlivých a hrubých praktík polície a neocenenej práce v oblasti starostlivosti o deti až po výzvy na dosiahnutie rodovej rovnováhy v športe – bolo čoraz jasnejšie, že všetky tieto problémy majú spoločný pôvod. Napriek širokej škále diskutovaných tém sme však boli svedkami iba chodenia okolo horúcej kaše, namiesto pomenovania kapitalizmu ako základného faktoru problému ktorý systematicky udržiava a podporuje nerovnosť.

Toto uvedomenie medzi mnou a Evou hlboko rezonovalo. Často sme si vymieňali pohľady vzájomného porozumenia uprostred rozhovorov, ktoré obchádzali tento hlavný problém. Bolo zrejmé, že bez riešenia kapitalizmu zostáva úsilie o oslobodenie žien a rodovú rovnosť zásadne obmedzené. Kollontaiovej presvedčenie, že cesta k oslobodeniu vedie cez zvrhnutie kapitalistických systémov a nastolenie socialistickej spoločnosti, teda ponúka kritickú optiku, cez ktorú možno prehodnotiť súčasné feministické hnutia.

Buržoázny feminizmus, s ktorým sa dnes stretávame v mnohých súčasných mainstreamových diskurzoch a tiež v dominantných politických stranách v našom parlamente, pri všetkých svojich pokrokoch a inkluzívnosti postráda štrukturálnu kritiku potrebnú na odstránenie kapitalistického rámca, ktorý udržiava rodovú nerovnosť. Práve v tomto kontexte sa Kollontaiovej dialektický materializmus objavuje nielen ako kritika, ale aj ako ústredná filozofia pre tých, ktorí sa usilujú o zásadnú transformáciu spoločnosti. Boj za oslobodenie žien a rodovú rovnosť nemožno oddeliť od kritiky kapitalizmu. Bez riešenia kapitalistických základov, ktoré udržiavajú a prehlbujú rodové rozdiely, zostane úsilie o dosiahnutie skutočnej rovnosti povrchné a neúplné.

Kollontaiovej viera v socializmus ako základ skutočnej rodovej rovnosti nás vyzýva, aby sme prehodnotili obmedzenia súčasného feministického diskurzu a uznali, že bez radikálnej zmeny prevládajúceho ekonomického systému zostáva snaha o oslobodenie žien a rodovú rovnosť nedosiahnuteľným cieľom.

sk_SKSK