Protesty farmárov odhaľujú zhnitý systém

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ohlásila na štvrtok 22. februára protest poľnohospodárov. Tento protest nadväzuje na vlnu protestov v západnej Európe. Dôvodmi zvolania protestu je podľa komory byrokracia EÚ, deregulácia importu z mimoeurópskych krajín a Ukrajiny, ale i rýchlosť prijímania zelenej legislatívy s dopadom na agropriemysel bez konzultácie s podnikateľmi v tomto sektore. Hnutie Socialisti.sk vidí príčinu inde.

EÚ: pravá ruka nevie, čo robí ľavá

Hnutie Socialisti.sk považuje množstvo byrokracie za problém. Rovnako si uvedomujeme aj diskriminačnú povahu niektorých nedomyslených legislatívnych opatrení. No ani byrokracia, ani zelená legislatíva ako taká, proti ktorej agropodnikatelia protestujú, nie je koreňom problému. EÚ totiž necháva miestny agropriemysel na pospas trhovým mechanizmom – inflácii, cenovej volatilite, vnútroeurópskej konkurencii – no zároveň podporuje import lacnejších produktov zo zahraničia a pripravuje zmluvy o voľnom obchode (napr. s krajinami Južnej Ameriky), ktoré tento stav iba zhoršia. Problém je neoliberálna podstata EÚ, problémom je trh.

Naše riešenie sa EÚ páčiť nebude

Zlý stav agropriemyslu ohrozuje nás všetkých. Je vo verejnom záujme, aby domáca potravinová produkcia – od poľa až do obchodných regálov – bola kvalitná, ale hlavne stabilná a dostupná. Preto je nevyhnutné, aby štát aktívne vstúpil do poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a bol silným partnerom, v záujme ktorého bude debarierizácia a férovosť. Bolo zjavne chybou nechať agropodniky spoliehať sa na nedostatočné či nedostupné dotácie, či na vrtochy trhu. Preto:

  1. štát musí začať investovať do modernizácie a rozvoja poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov pod podmienkou získania účasti na vlastníctve podniku;
  2. musí byť zabezpečený prednostný odbyt domácich plodín a potravín prepojením miestnej výroby s verejnými organizáciami a inštitúciami, napr. so školskými jedálňami a pod.;
  3. štát musí založiť štátny reťazec, ktorý zabezpečí dopyt a odbyt slovenských potravín ako i cenovú stabilitu a dostupnosť.

Slovenské poľnohospodárstvo takto chceme zjednotiť pod štátnou strechou a ochrániť ho pred vrtochmi trhu i Európskej únie. Sme na strane poľnohospodárskych zamestnancov a tiež rozumieme požiadavkám protestujúcich, no stačiť nebudú.

S EÚ si treba vyčistiť stôl a naliať si čistého vína. Členské štáty EÚ nemôžu pokračovať cestou neoliberalizmu a voľného trhu. Je načase si jasne určiť, že prioritou je človek a nie trh. A za takouto, socialistickou, európskou budúcnosťou si stojíme.

sk_SKSK