V Žiline sa konal krajský snem hnutia Socialisti.sk

Jeho cieľom bolo lepšie prepájať a koordinovať našich členov a sympatizantov v regióne a zvoliť si vedenie v kraji.

Predsedom Žilinskej krajskej organizácie hnutia Socialisti.sk sa stal Stanislav Pirošík z Valaskej Dubovej (okres Ružomberok) a podpredsedom Peter Tylka z Liptovského Mikuláša.

Na schôdzi boli do hnutia prijatí noví členovia. Dvere sú otvorené každému, kto súhlasí s našimi cieľmi a chce sa nie pozerať z diaľky, ale aktívne sa zúčastňovať na zmene pomerov i spoločenského systému. Ak máte záujem sa pridať, prihlášku môžete podať online, alebo nás kontaktujte mailom.

Zúčastnení členovia jasne deklarovali, že naďalej budú viesť ekonomický zápas za lepšie podmienky pracujúcich nie len podporou odborárskych organizácii, ale tiež motivovaním a podporou zamestnancov v organizovaní sa proti arogancii vlastníkov kapitálu a ich premotivovaného manažmentu – proti arogancii, ktorá je ďaleko za spravodlivosťou, slušnosťou i dôstojnosťou.

Uvedomujú si tiež, že kapitalistická spoločnosť je spoločnosťou triednou, ako tomu bolo i v predchádzajúcich formáciách otrokárstva a feudalizmu, i keď je viac zastretá, a že v nej panuje úzka skupina vládnucej triedy a veľká masa triedy podrobenej, jej spravuje čoraz väčšie majetky a sama sa pritom prepadá do čoraz väčšej priepasti.

Preto chcú okrem zápasu za lepšie podmienky v kapitalizme, viesť aj dnes nevyhnutný zápas za odstránenie kapitalistických poriadkov. Hnacím motorom výroby musí byť maximálne uspokojenie potrieb obyvateľstva, nie maximalizácia ziskov jednotlivcov na úkor drvivej väčšiny pracujúcich.

Žilinská krajská organizácia hnutia Socialisti.sk

sk_SKSK