Brigády sú problém, nie len pre mládež

Podmienky mladých ľudí na trhu práce sú v súčasných podmienkach naozaj neprijateľné. Vysoká nezamestnanosť, problémy s uplatnením, nedôstojné pracovné podmienky na brigádach. To sú len niektoré z problémov, ktorým čelí mladý pracujúci, ktorý sa usiluje predať svoju pracovnú silu za mzdu na trhu práce.
Tento článok bol publikovaný v májovom čísle nášho časopisu Nová doba

Nezamestnanosť mládeže
Štatistiky posledného desaťročia poukazujú na vysoký podiel nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý vo februári 2023 dosiahol 19,9 %. Tieto vysoké čísla sú na Slovensku de facto dlhotrvajúce a stali sa normou. V Európe patríme medzi 10 krajín s najväčším podielom nezamestnanosti mladých ľudí. Ak si porovnáme grafy nezamestnanosti mladých hľadajúcich prácu a celkovej nezamestnanosti, zistíme, že sú vo veľkom nepomere. Konkrétne 19,9% u mladých a 5,76% celkovo.

Jedna z bariér uplatnenia mladých ľudí na trhu práce sú vysoké nároky zamestnávateľov na pracovné skúsenosti. Keďže mnohí zamestnávatelia vyžadujú aspoň dvojročnú prax v odbore, práca popri štúdiu sa pre značnú časť mladých stáva nutnosťou. Avšak intenzívna práca popri štúdiu môže byť pre mladých ťažko realizovateľná a veľmi vyčerpávajúca. Nabité školské rozvrhy, práca po víkendoch, nociach, či voľných dňoch, nedostatok voľného času. Ďalší problém, ktorému čelia mladí ľudia, je nedostatok pracovných pozícií v menších mestách a na vidieku. To má za následok sťahovanie mladých ľudí do iných regiónov, alebo dokonca krajín, kde tieto pozície trh poskytuje. Kvôli tomu pre mladých nastáva ešte väčšia neistota z dôvodu veľkých finančných nákladov a bývania v podnájmoch, v ktorých sú mladí ľudia náchylnejší k vysťahovaniu prenajímateľom.

Veľkou prekážkou je taktiež nedostatočný počet odborných pozícií pre mladých v odboroch, ktoré študujú, alebo už vyštudovali. Tento problém ich núti siahať po takzvaných “nekvalifikovaných” prácach, kde príliš často dochádza k hrubému porušovaniu zákonníka práce či šikane zo strany manažmentu. Z reálneho života vieme spozorovať, že nekvalifikované pracovné pozície ako čašník, donášková služba, zákaznícke poradenstvo sú obsadené prevažne mladými ľuďmi, keďže je to ich jediná šanca pre zamestnanie. Je to neschopnosť trhu a štátu vytvárať kvalitné pracovné podmienky a pracovné miesta adekvátne pre mladých absolventov. Tí sú však utvrdzovaní okolím, že si za nezamestnanosť či mizerný plat môžu sami a nie systém. Kapitalizmus sa týmto utvrdzovaním indiviviualizmu a individualizácie problémov chráni pred systémovou kritikou – odvádza tak pozornosť. Pracujúcej triede neustále hrozí strata práce (a tým jediný zdroj obživy). Táto neistá pozícia sa pre mladú demografiu pracujúcej triedy znásobuje kvôli nedostatočnej praxi a nedostatočnej kvalifikácií. Pre kapitál je zamestnanie absolventov s nízkou praxou riskantnou investíciou. Preto sú mladí ľudia nútení ponúkať svoju pracovnú silu firmám, ktorévyužívajú “nekvalifikovanú”, zväčša brigádnickú, prácu.

Brigády ako forma nestability
Kvôli nedostatku pracovných miest siahajú často študenti po brigádach. Tu však nastáva problém. Zlé zaobchádzanie, nepreplatené nadčasy, zlá bezpečnosť na pracovisku, nedodržiavanie zákonníka práce, šikana a ponižovanie zo strany nadriadených. Toto všetko je na dennom poriadku na mnohých pracoviskách. Brigádnické zmluvy sú často mätúce a neprehľadné, čo núti uchádzačov voliť brigádnické agentúry, ktoré si berú až 50% z vyplácanej mzdy. Obrovským problémom sú zlé, často až život ohrozujúce, pracovné podmienky, najmä v strojárskych fabrikách. Pri brigádach je neraz pracovná doba neznáma až do začiatku zmeny. Môže sa pokojne stať, že vám zamestnávateľ oznámi nástup hodinu pred zmenou z dôvodu zastupovania kolegu, ktorý neprišiel do práce. Taktiež, vybavovanie zmien je v niektorých firmách frustrujúce a neisté. Napríklad, v niektorých potravinových reťazcoch sa zmeny vybavujú na začiatku týždňa tým, že brigádnik zavolá po predurčení časov zmien do práce a vyberie si zmenu, ktorá muvyhovuje najviac. Často sa stáva, že aj pol hodinu po určení zmien už nie sú žiadne dostupné, kvôli tomu že ich zobrali ostatní brigádnici, ktorých je veľké množstvo. Takto brigádnika sprevádza konštantná neistota, či zmenu dostane. Nehovoriac o rodinkárstve, kedy zmeny dostávajú najmä tí, čo v podniku robia po známosti. Opačným extrémom je hlavne pri “nekvalifikovaných” brigádach, keď mladí ľudia (aj pod 18 rokov) musia pracovať až 12 až 13 hodín na jednej zmene, samo-zrejme v rozpore so Zákonníkom práce. Bežným problémom je tiež nedodržiavanie sľúbenej náplne práce. Stáva sa, že brigádnici robia veci, ktoré v zmluve nemali. Napríklad, že niekto ide za čašníka a robí iné veci. Umývanie okien, riadov a stolov, tiež vykladanie ťažkého nákladu do skladov.

Tieto problémy v brigádnických prácach sa líšia medzi firmami. Faktom však zostáva, že brigády sú pre mladých pracujúcich nestabilné, frustrujúce a neisté. Aj lepšie brigády sú sprevádzané zlými pracovnými podmienkami. Nie sú to však len brigády – agentúry, živnostníctvo, iné formy “práce na voľnej nohe” – všetkým pracujúcim hrozí táto tzv. prekarizácia.

Samuel, Patrik a Matej
členovia Frontu ľavicovej mládeže – Košice

  • Klamstvo číslo 6: PS sú ľavičiari | Socialisti.sk - 1. septembra 2023

    […] moderných platforiem, ktorí sú fakticky otrokmi. Prečo? Lebo táto prorokovaná flexibilita neprináša slobodu pracujúcim, ale slobodu kapitalistom zdierať ľudí ešte viac, bez toho aby za nich museli platiť odvody […]

sk_SKSK