Emancipácia a boj za rovnosť patria k hlavným pilierom našej politiky

Medzinárodný deň žien bol oficiálne vyhlásený Medzinárodnou konferenciou socialistických žien v roku 1910. Pripomínať má boje žien za lepšie pracovné a sociálne podmienky, za politickú rovnoprávnosť. Nezabúdajme dnes ani na heroizmus žien počas antifašistického boja v Druhej svetovej vojne, kedy sa v mnohých štátoch zapojili do odbojovej ilegálnej činnosti proti miestnym fašistickým režimom a proti nacistickému Nemecku a státisíce žien bolo umučených a zabitých. Nezabúdajme na heroizmus žien počas vojnových konfliktov po celom svete v minulosti a v súčasnosti, kedy sa chopili zbraní a vybojovali si svoju slobodu, kedy najväčšie útrapy vojny dopadali a dopadajú práve na plecia žien!

Kto si však myslí, že dnes na Slovensku nemáme za čo v oblasti ženských práv za čo bojovať, veľmi sa mýli. Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži. Napríklad vo vekovej skupine 35 až 44 rokov zarábajú ženy o 27 % menej ako muži. Ženy sú tiež v oveľa väčšej miere ohrozené chudobou ako muži, okrem iného aj preto, lebo rastie počet slobodných matiek, ktorým štát nepomáha dostatočne. Ženy na Slovensku síce majú právo voliť, vzdelávať sa a slobodne žiť, no ešte stále sme nedosiahli skutočnú rodovú rovnosť, teda neodstránili sme spoločensko-ekonomické podmienky, ktoré ženy nútia do prekérnejších pozícií.

Preto jednoznačne presadzujeme rovnoprávne platové podmienky pre mužov a ženy na Slovensku a tvrdo odmietame obmedzovanie reprodukčných práv na Slovensku. Presadzujeme presun financií na zbrojenie do vybudovania solídnej siete jaslí a materských škôl a ich modernizácie, do sociálnej a rodinnej oblasti, do pomoci mladým a „neuplným“ rodinám napr. skrz dostupné nájomné bývanie či bezúročné pôžičky. Našou budúcnosťou sú ľudia, nie zbrane! Tiež presadzujeme prísnu reformu vyšetrovania domáceho násilia, sexuálneho násilia, ale aj redefiníciu znásilnenia, sexuálneho násilia a zneužívania. Domáce násilie sa nesmie podceňovať, lebo aj to je jedným z predných problémov žien na Slovensku. Chýbajú štátne centrá pre týrané ženy s deťmi, kde by mohli získať príležitosť na dôstojný reštart. Štát tu zlyháva a to treba napraviť!

Keď sa však pozrieme do celého sveta, vidíme, že ženy čelia chudobe, násiliu a patriarchálnej legislatíve aj v krajinách Globálneho juhu, častokrát v oveľa väčšej miere než u nás. O to viac potrebujú našu solidaritu a pomoc v boji za svoju dôstojnosť a práva. Hnutie Socialisti.sk je aj preto proti vojnám a západným sankciám, ktoré tieto krajiny rozvracajú a uvrhujú ženy do neistoty.

Ženy naďalej trpia pod ničivými účinkami kapitalizmu vo väčšej miere ako muži. Minulý rok sme napísali: „Polovicu oblohy podopierajú ženy. Sme študentky, pracujeme, tvoríme, vychovávame ďalšie generácie. Kapitalizmus nás ale stavia na druhoradú pozíciu. Bojujme teda spolu proti tomuto nespravodlivému systému za rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach, za právo rozhodnúť o svojom tele a za právo dôstojne žiť.“

Boj za demokratický socializmus a boj za rovnosť žien sú vzájomne prepojené, ani jedno sa nemôže uskutočniť bez druhého.

sk_SKSK