Socialisti.sk v okrese Spišská Nová Ves nezabúdajú na našich osloboditeľov

Pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Spišská Nová Ves a obce Arnutovce, navštívil podpredseda Socialistov.sk Miroslav Pomajdík spolu s ďalšími členmi strany viacero pamätníkov, kde si uctili bojovníkov za našu slobodu, ktorí padli v boji proti nacizmu a fašizmu počas 2. svetovej vojny.

Okres Spišská Nová Ves bol oslobodený Červenou armádou, jednotkami 1. československého armádneho zboru a jednotkami 4. rumunskej armády v dňoch 21. – 28. januára 1945.

Spišská Nová Ves bola oslobodená jednotkami sovietskej armády 27. januára 1945 a v rovnaký deň bola oslobodená aj obec Arnutovce, či Levoča. Celkovo pri oslobodzovacích bojoch v okrese Spišská Nová Ves padlo 118 vojakov Červenej armády, z toho 78 ich padlo priamo pri oslobodzovaní mesta Spišská Nová Ves.

Nacisti zavraždili na letisku v Spišskej Novej Vsi 6 členov revolučného národného výboru, 2 partizánov a 1 ženu. Ostatných protifašistických bojovníkov odvliekli do koncentračných táborov.

Nemci spustili na bývalom povstaleckom území Slovenska nevídaný teror. Vtedajšia Slovenská vláda, zriadila na pomoc nacistickej nemeckej armáde neslávne známe Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, ktoré sa dopúšťali otrasných zverstiev na vlastnom domácom obyvateľstve. Nakoniec z nich bola utvorená jednotka SS Edelweiss.

Špeciálne nacistické jednotky Einsatzgruppen povraždili na Slovensku vyše 5 tisíc Slovákov. Stáli tiež za masakrami v Nemeckej, Ostrom Grúni, Kľaku a Kremničke. Na Slovensku vypálili 90 obcí a zanechali 211 masových hrobov. Treba tiež spomenúť, že pri týchto masakroch asistovalo aj 130 Slovákov v službách SS v slovenskom oddiele SS Edelweiss, ktorých viedol Nižňanský. Vojnu neprežilo aj vyše 70 000 slovenských Židov a niekoľko tisíc Rómov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch po celej Európe.

Do oslobodenia boli u nás postrieľané tisíce civilistov a tisíce našich obyvateľov boli odvlečené do koncentračných táborov v Nemecku, napr. aj vyše 15 000 slovenských vojakov. Z nemeckého zajatia sa nakoniec podarilo vrátiť len zlomku odvedených. Vojnu neprežilo spolu 365-tisíc obyvateľov Československa.

Sovietsky zväz zohral rozhodujúcu úlohu pri porážke nacistického Nemecka, za ktorú zaplatil krutú daň, kedy zahynulo až 27 miliónov jeho obyvateľov. Pri oslobodzovaní vtedajšieho Československa zahynulo 140-tisíc vojakov Červenej armády, 33-tisíc rumunských vojakov, 18-tisíc vojakov československej armády a 116 Američanov.

Česť pamiatke všetkým, ktorí položili pri porážke nacizmu svoj život.

sk_SKSK