Bekmatov chce Nitriansky kraj posunúť do XXI. storočia. Jeho plánom je sebestačnejšia a sociálnejšia samospráva

Predseda hnutia Socialisti.sk chce z Nitrianskeho kraja spraviť sebestačnejšiu a sociálnejšiu samosprávu. Jeho hlavnými cieľmi sú založenie krajskej dopravnej spoločnosti, prestavba nevyužívaných budov kraja na nájomné byty, založenie sociálneho podniku, ktorý bude hospodáriť na ornej pôde vo vlastníctve kraja a využívanie geotermálnej energie.

„Nitriansky samosprávny kraj je v súčasnosti odrazom jeho vedenia – utešujeme sa, že sme v relatívne dobrej kondícii, no pravda je taká, že pomaly strácame dych a ani zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý náš kraj v sebe skrýva,“ hovorí Artur Bekmatov.

Verejná doprava vo verejných rukách
Ľavicový kandidát chce po voľbách pripravovať založenie dopravnej spoločnosti, ktorá bude výlučne vo vlastníctve kraja.

„Pokiaľ samospráva zverí verejnú dopravu súkromníkovi, tak platí, že zisky zostávajú súkromné, no stratu hradíme všetci,“ hovorí Bekmatov a dodáva, že viaceré samosprávy na Slovensku ako Považská Bystrica či Martin sa začínajú prikláňať k zabezpečovaniu dopravy vo vlastnej réžii.

„Na úrovni krajov sme, bohužiaľ, tak ďaleko ešte nedospeli a Nitra tak môže byť prvým krajom, ktorý bude prímestskú dopravu zabezpečovať vlastnými silami a lacnejšie.“ Ako ďalej dodáva líder socialistov, skúsenosti čerpá najmä zo spolupráce s Ústeckým krajom, ktorý v roku 2017 takisto založil vlastnú dopravnú spoločnosť.

Sociálnym podnikaním k novým pracovným miestam a nájomným bytom v regiónoch
Ďalšou prioritou predsedu socialistov je vytváranie nových pracovných miest v regiónoch. „Ak si chcete nájsť prácu v Šahách, Želiezovciach, alebo v Hurbanove, tak v zásade máte na výber či budete dochádzať do priemyselného parku v Nitre, alebo v maďarskom Komárome. Z pozície župana chcem napomáhať znižovaniu nezamestnanosti v kraji a vytvárať také podmienky, aby nám ľudia neutekali,“ dodáva kandidát.

Bekmatov má v pláne založiť tri sociálne podniky. Prvý bude zameraný na stavebno-rekonštrukčné práce a v prvotnom období sa bude zameriavať na prestavbu nevyužívaných krajských nehnuteľností na nájomné byty.  Podľa Bekmatova vytvorenie pracovných miest nebude jediným benefitom: „Zároveň pripravíme nájomné byty a ušetríme kraju nemalé peniaze, keďže nevyužívané budovy nájdu konečne využitie a ich prestavbu budeme realizovať vlastnými silami prostredníctvom sociálneho podniku.“

Druhým sociálnym podnikom chce Bekmatov naštartovať poľnohospodárstvo. Konkrétne na ornej pôde, ktorú vlastní kraj. Úrodu budú podľa jeho plánu odoberať krajské zariadenia ako školy či domovy sociálnych služieb. „Zdravé a lokálne potraviny tak zabezpečíme tým, ktorí ich potrebujú najviac – našim deťom a seniorom,“ povedal Bekmatov a dodal, že to, čo nedodá krajský sociálny podnik, budú dodávať malí lokálni pestovatelia prostredníctvom špeciálneho programu. Zabezpečením odbytu chce tak malých pestovateľov stabilizovať na trhu v neistých časoch.

Sociálny podnik chce Artur Bekmatov naviazať aj na spomínanú krajskú dopravnú spoločnosť. Konkrétne na servisovanie vozového parku. Uplatnenie v takomto podniku môžu podľa kandidáta socialistov nájsť dve zraniteľné skupiny pracujúcich – ľudia po päťdesiatke a mladí absolventi. Skúsení mechanici v ňom môžu stráviť zvyšok svojho profesijného života a zároveň odovzdať skúsenosti mladým absolventom. „Chcem zdôrazniť, že náklady pre kraj budú vo všetkých troch sociálnych podnikoch minimálne. Na väčšinu zamestnancov sociálnych podnikov poskytujú úrady práce vyrovnávacie príspevky až do výšky 75% celkovej ceny práce. Je len našou ľahkovážnosťou, že Nitriansky kraj doteraz nevenoval sociálnemu podnikaniu žiadnu pozornosť, na rozdiel od ostatných krajov,“ dodal Bekmatov

Takýmto spôsobom môže podľa lídra socialistov vzniknúť v Nitrianskom kraji postupne 100 pracovných miest a 500 nájomných bytov.

Znížiť nápor na peňaženky obyvateľov
Osobitnú pozornosť venujú socialisti aj rozvoju zdrojov energie šetrných k prírode. Bekmatov chce z pozície župana naštartovať využívanie geotermálnej energie. „Pod našou pôdou leží ešte jedno bohatstvo: voda. Značná časť juhozápadného Slovenska – vrátane Nitrianskeho kraja – leží na obrovských zásobách termálnej vody, no využívame ju maximálne tak na rekreačné účely. Touto vodou je však možné aj kúriť. Kúriť lacno a ohľaduplne k prírode,“ povedal Bekmatov a dodal, že doteraz obce nepracovali s možnosťou využívania geotermálnej energie, keďže prieskumné vrty sú pre ne mimoriadne nákladné a z eurofondov ich nebolo možné financovať.

„To sa však  v novom programovacom období mení a z prieskumných vrtov sa pri čerpaní eurofondov stáva priorita. Župa pod mojím vedením vytvorí špeciálne poradenské centrum, ktoré bude mestám a obciam aktívne pomáhať k získaniu eurofondov na prieskumné vrty. Mnohé samosprávy v našom kraji tak budú môcť nasledovať príklad Veľkého Medera, kde takto vykurujú až 1200 domácností,“ dodal Bekmatov.

Kraj otvorený obyvateľom
Župa má podľa socialistov značné rezervy aj v transparentnosti a komunikácii s krajom. Nevieme, kto sú poslanci za náš okres a podľa decembrového prieskumu polovica obyvateľov dokonca nepozná ani súčasného župana. Nie je to naša chyba. Kraj je inštitúciou uzavretou do seba.

„Po mojom zvolení zariadim vyhotovovanie videozáznamov zo zasadnutí krajského zastupiteľstva a zasadnutia samotné otvorím pre verejnosť. Dám verejnosti možnosť rozhodovať o nakladaní s krajskými financiami prostredníctvom participatívneho rozpočtu, ktorý ako jediný zo západoslovenských krajov nevyužívame a osobitnú pozornosť budem venovať tomu, aby kraj nerozpredával svoj majetok,“ uzavrel predstavenie svojich priorít Bekmatov.


Podrobný program je možné si prečítať na webe www.dobryzupan.sk

sk_SKSK