Mier je pilierom ekológie

Dnes si pripomíname Deň Zeme. Síce je dobré, že ľudia recyklujú, či sa snažia správať sa ohľaduplne k planéte, ale nesmieme zabúdať, že klimatickú krízu majú na svedomí najmä veľké korporácie. Tie sú kapitalizmom motivované napr. predávať výrobky, ktoré po dvoch rokoch treba vymeniť za nové, čo je v prípade elektronických zariadení maximálne neekologické. Lenže osobná spotreba ani zďaleka nie je najväčším hriechom kapitalizmu.

Ak chcete nové trhy v globalizovanej ekonomike, musíte viesť vojny. A ak chcete viesť vojny, potrebujete fosílne palivá. A tak je vojna, menovite americký Pentagon, jedným z najväčších znečisťovateľov na svete.

V súvislosti so súčasnou inváziou Ruskej federácie na územie Ukrajiny, spolu so zhoršujúcimi sa prognózami klimatologickej obce, sa opäť ukazuje dôležitosť a univerzálnosť mieru a antikapitalizmu v boji za dôstojný a bezpečný život pre všetkých.

Lepší svet bez týchto dvoch pilierov nemožno budovať.

sk_SKSK