Rozhadzovanie peňazí nepomôže ľuďom, ale špekulantom

Teší nás, že si prezidentka Čaputová spomenula, že na Slovensku ľudia každodenne zápasia o dôstojný život, že sa zvyšujú ceny potravín, energií, bývania. Odmyslíme si, že túto situáciu zhoršujú sankcie uvalené na Ruskú federáciu (jedného z najväčších exportérov ropy, zemného plynu, či obilia), ktoré Slovensko krátkozrako podporuje. Riešenia, s ktorými prišla zo stretnutia so zástupkyňami a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, sú prinajlepšom nedostatočné, prinajhoršom zbytočné.

Podľa prezidentky musí byť finančná pomoc vyššia a príspevok na bývanie pravidelný. Nie, že by si ľudia nezaslúžili finančnú pomoc.Problém je, že bez zastropovania cien hrozí, že tento príspevok nebude stačiť. Je veľmi jednoduché zdvihnúť ceny bývania, ale aj pohonných hmôt či potravín a následne sa vyhovoriť na infláciu či krízu, ktorá prebieha už približne rok.

Navrhujeme preto:

  1. zastropovať ceny potravín a energií
  2. zastropovať ceny bývania vo výške prevádzkových nákladov
  3. prevziať (špekulatívne) byty do verejného vlastníctva a spraviť z nich verejné nájomné byty,
  4. okamžite navýšiť kapacity prímestskej autobusovej, vlakovej a mestskej hromadnej dopravy a dotovať cestovné poplatky a tým odbremeniť domácnosti od poplatkov za pohonné hmoty
  5. vyslať do regiónov tímy, ktoré pomôžu so zakladaním sociálnych podnikov, ktoré pomôžu s dokončením predražujúcich sa projektov za zlomok ceny.
  6. vytvoriť akčný plán na vytvorenie silného domáceho trhu a domácej (poľnohospodárskej) výroby a energetiky, čím sa zníži naša závislosť na nestabilnom svetovom trhu.

Prvoplánovo rozhadzovať peniaze, či jednorázovo, alebo pravidelne, nepomôže v konečnom dôsledku ani ľuďom, ani našej ekonomike. Aj okamžité riešenia musia byť systémové – také, ktoré v dlhodobom horizonte posilnia stabilitu našej ekonomiky a spoločnosti ako celku. Z krátkozrakosti ťažia iba špekulanti, no prehrávame všetci.

sk_SKSK