Stretnutie s českou stranou Levice

Stranu Levice vnímame ako politicky najbližší subjekt v Českej republike. Ich aktivity sú sympatické, záujem o problémy ľudí úprimný a najnovší program je v mnohých ohľadoch inšpiratívny.

Preto sme radi, že zástupcovia tejto strany spolupredsedníčka Markéta Juřičová a člen celoštátneho výboru Tomáš Ulrich prijali naše pozvanie do Bratislavy.

Na stretnutí sme si nielen vymieňali skúsenosti z politickej práce, ale aj hovorili o ambíciach oboch subjektov v najbližšom období. Takisto sme hľadali možnosti vzájomnej spolupráce. Napríklad v medzinárodných štruktúrach či pri možnom spoločnom vzdelávaní členov a sympatizantov.

sk_SKSK