EÚ dovoľuje šikanu malých štátov

Severné Macedónsko podalo prihlášku o členstvo v EÚ už v roku 2004 (kedy sa k EÚ pridalo aj Slovensko). Dodnes však v tomto spoločenstve nie je a to napriek tomu, že napr. Chorvátsko podalo prihlášku neskôr, no členom je už 8 rokov. Svoje odhodlanie Severné Macedónsko preukázalo napr. aj zmenou oficiálneho názvu štátu kvôli námietkam Grécka – tento proces trval 11 rokov. Žiadosť o členstvo totiž vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členských štátov EÚ.

Grécko svoje veto už stiahlo. Tento krát je to však Bulharsko, ktoré macedónskemu štátu hatí cestu. Nepáči sa mu, že Macedónci považujú macedónčinu za samostatný jazyk a nie bulharské nárečie. Tento prejav nacionálneho šovinizmu je najskôr dôsledkom bulharského predvolebného boja, keďže doteraz Bulharsko nenamietalo ničomu.

Slovenčina tiež nebola vždy považovaná za samostatný jazyk a slovenské etnikum nebolo vždy považované za samostatnú skupinu. Aj preto chceme vyjadriť solidaritu so Severným Macedónskom – pokiaľ je to vôľa macedónskeho ľudu vstúpiť do EÚ, táto vôľa by mala byť rešpektovaná a nie spochybňovaná nikým v zahraničí, určite nie šovinistickými pseudoargumentami.

EÚ vie práve štátom ako je Severné Macedónsko pomôcť zlepšiť materiálne podmienky v krajine, o tom niet pochýb. Aj preto s touto šikanou voči Macedónsku, ktorú štruktúry EÚ umožňujú, nemôžeme súhlasiť. To však neznamená, že EÚ je taká, akú by sme chceli mať. Od upevňovania neoliberálneho ekonomického zriadenia až po podporu imperialistických ťažení na Blízkom východe – toto sú neospravedlniteľné aspekty tohto európskeho projektu.

Musíme preto pracovať na tom, aby EÚ pracovala pre ľudí, aby sa nepodieľala na útlaku doma ani vo svete. A na rozdiel od rôznych iných subjektov si uvedomujeme, že to nepôjde povrchnými reformami. Aj preto máme ambíciu spolupracovať na medzinárodnej úrovni s inými, skutočne ľavicovými stranami a hnutiami v prospech nás všetkých. O ďalšom vývoji Vás, samozrejme, budeme informovať.

sk_SKSK